TZ Punat

Poziv na otvorenje Interpretacijskog centra maslinarstva - Stari toš

U sklopu manifestacije DANI MASLINA svečano će se otvoriti Interpretacijski centar maslinarstva - Stari toš, na Staroj placi.

Otvorenje će se održati 13.10.2021. u 13 sati.

Interpretacijski centar Stari Toš zaštićeno je kulturno dobro te se smatra jednim od najbolje sačuvanih mlinova za masline na otoku Krku.

Unutar centra smještena je stalna izložba koja prezentira tradicijsku proizvodnju maslinovog ulja te značaj maslinarstva za područje Punta. Izložba donosi interaktivne sadržaje o dijelovima starog toša, berbi maslina i proizvodnji ulja te arhivske fotografije uz naglasak na puntarski govor i dijalekt. Oblikovanje izložbenih elemenata inspirirano je estetikom tradicionalnih uporabnih predmeta uz stilizirane oblike dijelova masline.

DANI OTVORENIH VRATA - od 13.do 16.listopada 17-20 h 

Više o Starom tošu : 

https://tzpunat.hr/hr/o-puntu/kulturna-bastina/interpretacijski-centar-stari-tos/