TZ Punat

Info za nautičare

NIŽENE STOPE CARINE I PDV-a ZA STRANA PLOVILA I UPIS U HRVATSKI REGISTAR BRODOVA - MARINA PUNAT OVDJE RADI ZA VAS!

Republika Hrvatska dana 1.7.2013. pristupa Europskoj uniji (EU) i postaje njena punopravna članica.
Plovila u vlasništvu EU rezidenata, registriranih u EU koja se nalaze u privremenom uvozu u Hrvatskoj, a izgubila su carinski status roba Zajednice, ili su registrirana u trećim zemljama, a vlasništvo su EU rezidenata, više ne mogu biti u statusu privremenog uvoza.
Vlasnici tih plovila dužni su ista staviti u sustav puštanja u slobodan promet, odnosno sukladno carinskom zakonodavstvu EU podnijeti carinsku deklaraciju za puštanje u slobodan promet tih plovila u Hrvatskoj uz plaćanje carine i PDV-a.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PROPISALA JE POSEBNE CARINSKE POREZNE STOPE ZA UVOZ PLOVILA, KAO I NAKNADE ZA UPIS - NAJPOVOLJNIJE IKAD!

Iskoristite posebnu i jedinstvenu pogodnost koju Vam je Vlada Republike Hrvatske omogućila donošenjem propisa kojim je uvedena stopa PDV-a od 5 % za plovila koja se stavljaju u postupak puštanja u slobodan promet od 1.1.2013. sa završetkom postupka najkasnije do 31. svibnja 2013. godine, a koja su prethodno bila u postupku privremenog uvoza, te pripadajuće stope carine umanjene na 1,7% odnosno na 2,7% (ovisno o tarifnoj oznaci robe). A ukoliko plovilo ima povlašteno podrijetlo iz zemalja s kojima Republika Hrvatska ima zaključen ugovor o slobodnoj trgovini i uz deklaraciju se podnosi propisani dokaz o preferencijalnom podrijetlu, moguće je čak primijeniti povlaštenu stopu carine od 0.

U slobodan promet mogu se pustiti sva plovila za sport i razonodu koja su prije podnošenja deklaracije bila stavljena u postupak privremenog uvoza - to znači da se u slobodan promet mogu pustiti i plovila koja su u postupak privremenog uvoza stavljena i nakon početka primjene sniženih stopa carine i PDV, znači i nakon 1.1.2013.
I nerezidenti EU mogu koristiti pogodnosti sniženih stopa PDV-a i carine.

PAKET USLUGA MARINE PUNAT – sve na jednom mjestu, u samoj marini

Postupak koji uključuje carinjenje, posredovanje, koordinaciju subjekata u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u postupku uvoza plovila i upisa u Hrvatski registar brodova te administraciju pri upisu možete povjeriti nama, Marini Punat! Pakete naših usluga sa detaljnim informacijama što oni uključuju, te detalje o dokumentaciji koju je potrebno prikupiti i dostaviti nam naći ćete na našoj internetskoj stranici.

ZAŠTO MARINA PUNAT?

Iskoristite:
- cjelovitost usluge, sve na jednom mjestu
- našu blizinu i pouzdanost
- iskustvo djelatnika Marine Punat, začetnice nautičkog turizma u Hrvatskoj

Što ako je svojedobno već plaćen porez za plovilo - preporučuje se PROVJERA!

Vrlo je uputno da se što prije informirate i provjerite status Vašeg plovila s ovog aspekta u Vašoj matičnoj državi, državi registracije Vašeg plovila odnosno države u kojoj je eventualno podmirena porezna obveza za Vaše plovilo, bez obzira što ste svojedobno možda već i regulirali porezne obveze. Mnogi vlasnici plovila možda nisu svjesni da su potencijalno obvezni platiti porez i carinu – molimo Vas da isto provjerite, jer bitno je i razdoblje proteklo od dana podmirivanja obveza, a vezano uz činjenicu da se plovilo vjerojatno svo vrijeme nalazi izvan EU.

Upis plovila u Hrvatski registar brodova

Ministarstvo pomorstva donijelo je i nove, povoljne naknade za upis plovila u Hrvatski registar.
Nakon uvoza plovila u Republiku Hrvatsku (puštanja u slobodan promet), plovilo se može upisati u hrvatske registre i viti hrvatsku zastavu. Prema sada važećim propisima, za hrvatska plovila ne postoji obveza kupovanja godišnje vinjete za plovidbu hrvatskim teritorijalnim morem niti obveza vođenja popisa osoba i posade.
Neponovljivu priliku sa snižem poreznim i carinskim stopama možete iskoristiti samo do 31.5.2013.
Nakon 1.6.2013., za puštanje plovila u slobodan promet u Hrvatskoj, PDV će se plaćati u punom iznosu od 25%.

Što Vam je činiti?

Na Vama je samo da nas službeno ovlastite te da prikupite potrebnu dokumentaciju. Na Vaš upit i po dostavi potrebnih podataka, dostavljamo preliminarnu ponudu sa detaljima, te Vam stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja i pojašnjenja.
Uštedite svoje dragocjeno vrijeme i prepustite proceduru nama, Vašem pouzdaniku na moru!

MARINA PUNAT D.O.O.
www.marina-punat.hr
marina-punat@marina-punat.hr
Tel. ++385 (0)51 654 111
Fax ++385 (0)51 654 110