TZ Punat

Anketni vprašalnik za turiste

V okviru projekta Strategija in koncepcija razvoja turizma Punta opravljamo raziskavo, katere sestavni del je tudi tale anketni vprašalnik. Vnaprej se Vam zahvaljujemo, da si boste vzeli čas in izpolnili vprašalnik. S tem boste prispevali k razvoju Punta kot zaželene turistične destinacije.

Iz katere države prihajate?
Starost
Spol
Izobrazba


Število nočitev v Puntu


Dnevna poraba na osebo v Puntu


Povprečni mesečni prihodki vaše družine
S katerim prevoznim sredstvom ste se pripeljali v Punat?

Na turistično potovanje ste se odpravili
Kolikokrat ste že obiskali Punat?

Ali nameravate še kdaj obiskati Punat?

Kje ste nastanjeni v Puntu?


Kako ste se odločili za dopust v Puntu?Motivi Vašega prihoda v Punat


Kako ocenjujete ponudbo v Puntu? 1 - zelo nezadovoljen, 5 - zelo zadovoljen
Podnebje
Prijaznost domačinov
Prijaznost turističnih delavcev
Ustrežljivost
Poznavanje tujih jezikov s strani turističnih delavcev
Prometna dostopnost
Lokalni promet
Parkirišča
Informacije pred prihodom na destinacijo
Informacije v Puntu
Turistična signalizacija v kraju
Prireditve
Spominki
Urejenost kraja
Urbana skladnost
Sprehajalne poti
Parki in zelenice
Kulturno-zgodovinska dediščina
Urejenost plaže in čistoča
Gneča na plažah
Lepota pokrajine
Ohranjenost okolja
Čistoča morja
Proposals for children
Varnost
Obratovalni čas bank in trgovin
Obratovalni čas gostinskih objektov
Trgovine
Nastanitveni objekti
Gostinski objekti
Kulturna ponudba
Zabavne vsebine
Športne vsebine
Možnosti zdravstvenega turizma
Navtična ponudba
Ponudba izletov
Lokalna gastronomija
Razmerje med ceno in kakovostjo
Skupna ocena ponudbe Punta kot destinacije