TZ Punat

O nas

Turistična organizacija občine Punat

(Turistička zajednica općine Punat, v nadaljevanju: TZO Punat)

Pod topol 2, 51521 Punat
OIB: 18066022409
Tel: +385 (0)51 854 - 860
E-mail: info@tzpunat.hr

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 h - 15:30 h

 

 

 

 

Turistična pisarna TZO Punat

V pisarni TZO Punat (Pod topol 2, 51521 Punat) lahko najdete vse potrebne informacije:

 • o turistični in gostinski ponudbi, aktivnostih in atrakcijah destinacije,
 • o kulturnih, zabavnih, športnih in drugih prireditvah in manifestacijah na območju destinacije,
 • o turističnih publikacijah: vodiči, prospekti, načrt mesta, zemljevidi, plakati, multimedijski prikazi ipd.
 • o ostalih informacijah, ki so povezane s turistično ponudbo in razvojem turizma na območju destinacije,
 • o prijavi in odjavi turistov in turističnih taksah,
 • o obveznostih privatnih najemodajalcev.

 

V turistični organizaciji se lahko oglasite vsak delovni dan (pon-pet) od 8:00 – 15:30 ali nas pokličite na telefonsko številko: 00385 51 854 860; fax: 854 970; na e-mail info@tzpunat.hr ali nas obiščite na spletni strani www.tzpunat.hr .

TZO Punat je ustanovljena zaradi spodbujanja napredka turizma v Republiki Hrvaški in iz gospodarskih interesov pravnih in fizičnih oseb, ki nudijo gostinske in druge turistične storitve ali opravljajo katero drugo dejavnost, ki je neposredno povezana s turizmom na ta način, da upravljajo z destinacijo na nivoju, za katerega so bile ustanovljene. Po zakonu o turističnih organizacijah (Narodne novine 152/08) in na podlagi Statuta TZO Punat (Službene novine PGŽ, št. 8/2010):  

Naloge turistične organizacije

Naloge turistične organizacije občine ali mesta po zakonu o turističnih organizacijah (Narodne novine 152/08) so naslednje:

 • promocija turistične destinacije samostojno in preko oglaševanja podjetij,
 • sodelovanje pri oblikovanju ciljev in politike razvoja turizma na ravni destinacije,
 • sodelovanje pri oblikovanju pogojev za učinkovito usklajevanje javnega in zasebnega sektorja,
 • spodbujati optimizacijo in ravnovesje gospodarske in družbene koristi in skrb za okolje,
 • izdelava strateških in razvojnih načrtov na ravni destinacije,
 • spodbujanje in sodelovanje pri ureditvi kraja destinacije, z namenom izboljševanja pogojev bivanja za turiste, poleg izgradnje komunalne infrastrukture,
 • redno zbiranje in ažuriranje podatkov o turistični ponudbi, namestitvenih in gostinskih kapacitetah, izdajanje turističnih promocijskih materialov, opravljanje informativnih del v zvezi s turistično ponudbo,
 • redno zbiranje in posodabljanje informacij o turistični ponudbi, nastanitvenih in gostinskih kapacitetah, izdajanje turističnih promocijskih materialov, opravljanje informacijske dejavnosti, ki je povezana s turistično ponudbo,
 • spodbujanje in organiziranje kulturnih, zabavnih, umetnostnih, športnih in drugih dogodkov, ki prispevajo k obogatitvi turistične ponudbe,
 • usklajevanje aktivnosti vseh subjektov, ki so neposredno ali posredno vključeni turistični promet z namenom medsebojnih dogovorov, določanje in izvajanje strategij za razvoj turizma in obogatitev turistične ponudbe,
 • spodbujanje, organiziranje in izvajanje akcij z namenom ohranjanja turističnega prostora, izboljševanja turističnega okolja in varovanja človekovega okoliša ter naravne in kulturne dediščine,
 • spodbujanje, organiziranje in spodbujanje posebnih naravnih in družbenih vrednot, ki naredijo občino ali mesto turistično prepoznavno in ustvarjajo pogoje za njihovo gospodarsko rabo,
 • upravljanje z enotnim seznamom in evidentiranje turistov za območje mesta,
 • dnevno zbiranje oz. tedenska ali mesečna obdelava podatkov o turističnem prometu na območju mesta,
 • preverjanje in zbiranje podatkov o registraciji in odjavi bivanja turistov z namenom sodelovanja s pristojnimi inšpekcijskimi organi pri nadzoru izračuna, zaračunavanje in plačilo turistične takse in prijave in odjave turistov,
 • organiziranje, izvajanje in nadzor vseh aktivnosti za promocijo turističnih proizvodov v skladu s smernicami skupščine turistične organizacije, letnega programa dela in finančnega načrta turistične organizacije,
 • vzpostavitev enotnega turistično-informacijskega sistema, sistem prijave in odjave turistov in statistične analize.
 • Turistična organizacija sodeluje pri izvedbi programov in ukrepov turistične organizacije otoka Krka in Primorsko-goranske županije iz vzajemnega interesa za vse subjekte v turizmu z območja županije.

Organi turistične organizacije občine Punat so Skupščina, Turistični odbor, Nadzorni odbor in predsednik. Dolžnost predsednika turistične organizacije opravlja župan občine.

Turistična organizacija deluje na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta, ki ga je skupščina sprejela in ustvarja prihodke iz naslednjih virov: turističnih taks, članarin in iz drugih virov.

Strokovna služba turističnega urada turistične organizacije s sedežem v Punatu, na naslovu Pod topol 2, katerih zaposleni opravljajo strokovne in administrativne naloge, ki so povezane z nalogami turistične organizacije.