TZ Punat

Visina turističke pristojbe za 2024.g.

Od 1. siječnja 2024. godine na snagu stupa nova Odluka o visini turističke pristojbe na području TZO Punat. 

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 42/20) i temeljem Pravilnika o najvišem i najnižem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je dana 8. prosinca 2022. godine Odluku o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Punat, koja se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2024. godine.

 

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iznosi:
– za razdoblje od 01.04. do 30.09. = 1,80 EUR po osobi i noćenju
– za ostalo razdoblje = 1,33 EUR po osobi i noćenju

Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta):
– za razdoblje od 01.04. do 30.09. = 1,80 EUR po osobi i noćenju
– za ostalo razdoblje = 1,33 EUR po osobi i noćenju

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

– Za smještaj u domaćinstvu iznosi 55,00 EUR po krevetu (osnovni i pomoćni)

– Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 35,00 EUR po krevetu (osnovni i pomoćni)

– Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi  80,00  EUR za svaku smještajnu jedinicu

– Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 60,00 EUR za svaku smještajnu jedinicu

VLASNIK KUĆE, APARTMANA ILI STANA ZA ODMOR

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, koji turističku pristojbu ne plaća u paušalnom iznosu, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju, umanjenu za 70 % (0,54 EUR ) za boravak od 15. lipnja do 15. rujna.

Osim na hrvatske državljane, i državljane EU ove odredbe primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe (ukoliko ne plaća po noćenju) koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji (rok uplate do 15. srpnja):


– Za prvog člana iznosi 20,00 EUR
– Za drugog člana iznosi 20,00  EUR
– Za svakog sljedećeg člana iznosi 10,00 EUR

 

Iznos TP za 2024.g.

 

Smještajni objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost
(iznos TP po osobi)

1.4.-30.9.

1,80 €

Ostalo razdoblje

1,33 €

*djeca 12-18 god.

50% iznosa

*djeca do 12 god.

/

 

Kampovi
(iznos TP po osobi)

1.4.-30.9.

1,80 €

Ostalo razdoblje

1,33 €

 

Usluge u domaćinstvu ili na OPG-u
(iznos TP po krevetu )

Smještaj u domaćinstvu

55,00 €

OPG

35,00 €

 

Usluge u kampu u domaćinstvu ili OPG u kampu
(iznos TP po smještajnoj jedinici)

Kamp u domaćinstvu

80,00 €

OPG u kampu

60,00 €

 

Vlasnici kuća, apartmana i stanova za odmor (vikendaši)
( 15.6-15.9.)

Paušal 1. i 2. član

20,00 €

Paušal svaki sljedeći član

10,00 €

Paušal za djecu 12.-18. god.

5,00 €

Djeca do 12.god.

/

Po noćenju ( 30%)

0,54 €

 

Prijatelji i ostale osobe koje ne spadaju u članove uže obitelji
i nerezidenti EU

Po noćenju

1,80 €

 

 

 

 

ODLUKA O VISINI TP ZA OPĆINU PUNAT ZA 2024.G. - SLUŽBENE NOVINE PGŽ

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=45743