TZ Punat

Uskrsni koncert: Petra Labazan & Višeslav Jaklin

Punat, Župna crkva Sv. Trojice
06. travnja 2015. u 19 sati

Petra Labazan, oboa
Višeslav Jaklin, orgulje

Program:

Johann Sebastian Bach
- Sonata za Obou i Orgulje u g molu, BWV 1030b
Johann Sebastian Bach
- Koncert za Orgulje u d molu, BWV 596
Johann Ludwig Krebs
- Fantazija za Obou i Orgulje u f molu
XXX - Improvizacija na uskrsnu temu
Johann Sebastian Bach
- Triosonata za Obou i Orgulje u C duru, BWV 529

Umjetnici

Petra Labazan
Diplomirala je obou na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu nakon čega se usavršavala na poslijediplomskom studiju u Lausannei u Švicarskoj. Od 2007. bavi se povijesno osviještenom interpretacijom rane glazbe muziciranjem na baroknoj oboi.
Surađuje sa mnogim domaćim i inozemnim glazbenicima, ansamblima i orkestrima.

Višeslav Jaklin
Varaždinski je katedralni orguljaš. Magistrirao je orgulje, improvizaciju i dirigiranje na studiju crkvene glazbe u Grazu, te koncertantni smjer orgulja na sveučilištu u Beču. Nositelj je prvih nagrada na internacionalnim orguljaškim natjecanjima.
Kao solist i komorni glazbenik redovito koncertira u Hrvatskoj i inozemstvu .

Kontakt
Petra Labazan petra.labazan@gmail.com
Višeslav Jaklin visko_jaklin@yahoo.de

Turistička zajednica općine Punat
www.tzpunat.hr