TZ Punat

UREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Visina boravišne pristojbe za 2019. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

 

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A 10,00 8,00 7,00
B 9,00 7,00 6,00
C 7,00 5,00 4,00
D i ostala nerazvrstana mjesta 5,00 4,00 3,00

 

 

Članak 2.

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta), utvrđuje se u sljedećim iznosima:

 

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A 8,00 6,00 5,00
B 7,00 5,00 4,00
C 5,50 4,00 3,00
D i ostala nerazvrstana mjesta 4,50 3,00 2,50

 

 

Članak 3.

Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 345,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

 

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u
kunama
A 1,00 345,00
B 0,85 293,25
C 0,70 241,50
D i ostala nerazvrstana mjesta 0,50 172,50

 

 

Članak 4.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

 

Razred turističkog
mjesta
Boravišna pristojba u kunama
za dva člana
(po osobi)
za svakog sljedećeg člana
(po osobi)
A 60,00 25,00
B 45,00 20,00
C 40,00 15,00
D 30,00 12,00

 

 

Članak 5.

Boravišna pristojba u mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.

Članak 6.

Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) utvrđuje se u sljedećim iznosima:

 

Duljina plovila Vremensko razdoblje Iznos u kunama
5 – 9 metara do 3 dana 90,00
do 8 dana 210,00
do 15 dana 360,00
do 30 dana 600,00
do 90 dana 1.410,00
do 1 godine 1.800,00
9 – 12 metara do 3 dana 150,00
do 8 dana 350,00
do 15 dana 600,00
do 30 dana 1.000,00
do 90 dana 2.350,00
do 1 godine 3.000,00
12 – 15 metara do 3 dana 210,00
do 8 dana 490,00
do 15 dana 840,00
do 30 dana 1.400,00
do 90 dana 3.290,00
do 1 godine 4.200,00
15 – 20 metara do 3 dana 240,00
do 8 dana 560,00
do 15 dana 960,00
do 30 dana 1.600,00
do 90 dana 3.760,00
do 1 godine 4.800,00
Preko 20 metara do 3 dana 300,00
do 8 dana 700,00
do 15 dana 1.200,00
do 30 dana 2.000,00
do 90 dana 4.700,00
do 1 godine 6.000,00

 

 

Članak 7.

Iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5 % od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/40
Urbroj: 50301-27/25-18-7
Zagreb, 2. kolovoza 2018.