TZ Punat

UMANJENA TURISTIČKA ČLANARINA I TURISTIČKA PRISTOJBA U 2021. GODINI

Poštovani iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu!

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija donijelo je pravilnike koji se tiču paušalnog iznosa:

 • turističke članarine i

 • turističke pristojbe za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

 1. TURISTIČKA ČLANARINA

Temeljem članka 11., stavka 8. i članka 13., stavka 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19. i 144/20.), donesen je novi Pravilnik o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Narodne novine 64/2021).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html

Mjere iz 2020. godine primjenjuju se i na 2021. godinu. Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu su:

 • oslobođeni plaćanja turističke članarine na pomoćne krevete i

 • 50 % iznosa na osnovne krevete.

 1. TURISTIČKA PRISTOJBA

  Na temelju članka 14.a, stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19., 32/20. i 42/20.) donesen je i Pravilnik o oslobođenju od   plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (Narodne novine 64/2021).

   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html

Pravilnik propisuje da se osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu:

 • oslobađaju plaćanja  pola godišnjeg iznosa turističke pristojbe za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu te

 • godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. ostvaruju osobe koje su zadovoljile sve navedene uvjete:

 1. Utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 09.06.2021.

        *U slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 09.06.2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice

 1. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021.  

 2. U eVisitoru do 25.6.2021. nemaju evidentirano dugovanje veće od 20 kn

 

U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.