TZ Punat

Turistička članarina /obrazac TZ2

Obzirom na zakonsku obavezu slanja obrasca TZ2 Poreznoj upravi, obavještavamo sve iznajmljivače s područja Općine Punat o dostavi Obrasca TZ2 za 2022.godinu.

Obrazac je potrebno dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi do 15.1.2022.

Upute za ispunjavanje su slijedeće:

 -          Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022.

-          Upisati ukupan broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu.

 -          Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu.

 -          Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7., ili u 3 rate (31.7.,31.8. i 30.9.)

-          U zadnjoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2021. godinu.

 

> Preuzmi obrazac TZ2 

> Primjer ispunjenog obrasca TZ2