TZ Punat

Sufinanciranje fotografiranja privatnog smještaja -poziv iznajmljivačima

Pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – privatni iznajmljivači (fizička lica)
 
Poštovani,

Turističko vijeće TZO Punat na svojoj 2. sjednici od 23.3.2021.g., na prijedlog direktora TU B. Karabaić, donijelo je odluku o sufinanciranju fotografiranja smještajnih kapaciteta u segmentu privatnog smještaja, u iznosu od 500,00 kuna, po svakom pružatelju ugostiteljskih usluga u domaćinstvima(fizička lica) na području Općine Punat.

Razmatrajući na koji naći TZ može pomoći privatnom sektoru obzirom na situaciju u pogledu znatno smanjenog ostvarenja turističkog prometa, izazvanog epidemijom korona virusa, direktor TU Karabaić predlaže sufinanciranje fotografiranja smještajnih kapaciteta privatnih iznajmljivača u visini od 500,- kuna, po pojedinom pružatelju ugostiteljskih usluga u domaćinstvima, a iz razloga poboljšanja vidljivosti i promocije u otežanim uvjetima poslovanja.
Smatra se da su kvalitetne/profesionalne fotografije vrlo važne u prezentaciji smještajnih kapaciteta i da je pomoć prvenstveno potrebno pružiti privatnim iznajmljivačima.
U tom smislu će se angažirati profesionalne fotografe koji bi privatnim iznajmljivačima pružili uslugu fotografiranja kapaciteta.

Privatni iznajmljivači (fizička lica) će se moći prijaviti u Turistički ured TZO Punat čiji djelatnici će provjeriti jesu li od strane prijavljenog iznajmljivača podmirene sve zakonske i druge obveze prema turističkoj zajednici, KD Črnika i općini  Punat, te ih upoznati s kontaktima fotografa s kojima mogu dogovoriti termin fotografiranja.
Ukoliko se radi o jednom kapacitetu odnosno apartmanu, iznos  od 500,- kuna, pokriva troškove fotografiranja i TZ Punat snosi troškove za vlasnika.
Ukoliko se radi o dva ili više kapaciteta, tada vlasnik za ostali kapacitet dogovara plaćanje preostalog dijela direktno s pojedinim fotografom, koji će za ovu priliku dodatno odobriti popust sa njihove strane. Fotografi će uskladiti način i stil fotografiranja kako bi ukupan dojam bio na istoj razini kvalitete prezentacije i stilski povezani.

Za realizaciju fotografiranja kontaktirani su i biti će angažirani lokalni fotografi iz Punta:
Kristijan Žic – Molten Studio i Fran Karabaić – F Media, s kojima smo i do sada surađivali, u izradi foto i video promotivnih materijala.

  

Pozivaju se svi zainteresirani iznajmljivači da se jave u Turistički ured TZO Punat.

Radno vrijeme ureda:
ponedjeljak - petak 08:00 - 15:30 h

ili putem telefona: 

051/854-860