TZ Punat

Šahovska simultanka "Anastasijino šahovsko ljeto"

U srijedu, 10.08.2022. u 20 sati, na Trgu zahvalnosti
održati će se šahovska simultanka u sklopu 17. ljetne škole šaha „Anastasijino šahovsko ljeto“