TZ Punat

RIBARSKI DANI

PROGRAM

˝RIBARSKI DANI˝ 02. – 03.08.2013.

ČETVRTAK 01.08.

- Prijava ekipa za športski i mali ribolov u prostorijama ŠRD ˝Arbun˝ od 18:00 do 21:00*

PETAK 02.08.

- Prijava ekipa za športski i mali ribolov u prostorijama ŠRD ˝Arbun˝ od 10:00 do 12:00
- 15:00 – 17:00 podjela ješke u ribarnici u Puntu
- 17:00 PUNĆALE (operativna obala) ispraćaj brodica na ribarenje predvođeni brodom ˝SEA HELP˝

SUBOTA 03.08.

- 09:00 – 10:00 PUNĆALE (operativna obala) – dolazak brodica s ribarenja; prihvat i vaganje ulova
- 12:00 ručak za učesnike ribarenja; proglašenje pobjednika i podjela pokala najuspješnijim ribarima te NAGRADE za prva tri mjesta u športskom i malom ribolovu
- 20:00 OBALA zabavni program uz grupu ˝LADY LUNA˝ i ugostiteljsku ponudu

 

PROPOZICIJE ZA RIBARSKI DAN

 1. Ribarski dan održava se 02. i 03.08.2013. godine, polazak na ribarenje je 02.08.2013. (petak) u 1700 sati, a povratak je 03.08.2013. (subota) u 0900 sati.
 2. Prijave ekipa vrše se 01.08.2013. od 1800 do 2100, te 02.08.2013. od 1000 do 1200 u prostorijama Š.R.D. ˝Arbun˝-a Punat.
 3. Ekipa se sastoji od najmanje dva (2) člana, a najviše od pet (5) članova, od kojih bar jedan treba biti član ŠRD ˝Arbun˝-a Punat.
 4. Prilikom prijava ekipa potrebno je dostaviti naziv i podatke o svim članovima ekipe (ime i prezime).
 5. Ješka za takmičenje će se podijeliti 02.08.2013. od 1500 do 1700 sati u ribarnici u Puntu.
 6. Takmičenje se održava u dvije kategorije:
  a) ŠPORTSKI RIBOLOV – dozvoljena je upotreba zakonom dozvoljenog pribora za športski ribolov
  b) MALI RIBOLOV – dozvoljena je upotreba pribora zakonom regulirana za mali privredni ribolov.
 7. Svaka brodica mora imati ispravnu valjanost plovidbene dozvole i propisanu opremu za brodicu.
 8. ORGANIZATOR NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA EVENTUALNO NASTALU ŠTETU. SVI TAKMIČARI UČESTVUJU NA VLASTITU ODGOVORNOST.
 9. Po završetku takmičenja ulov se predaje od 0900 do 1000 sati (u slučaju da članovi ekipe nenajavljeno zakasne više od 30 minuta ekipa se diskvalificira).
 10. U kašeti s brojem brodice predaje se ulov na vaganje i bodovanje prema slijedećoj klasifikaciji:
  r. br. Klasa ribe Naziv ribe Bodovi
  1. I Zubatac, luben, orada, škarpina, jastog, rarog (preko 25dkg) 140
  2. II Fratar, arbun, pic, kavalo, kantar, ovčica (preko 25dkg) 100
  3. III Cipal, salpa, škrpoć, ušata, trilja, oslić (preko 20dkg) 40
  4. IV Raža, pas, mačka, grun, hobotnica, plavica 30
  5. V Rakovi, ostala sitna riba 20
 11. Najuspješnije ekipe po kategorijama osvajaju pehare za 1., 2. i 3. Mjesto, prema ukupno osvojenim bodovima.
 12. Sav ulov preuzima organizator.
 13. U slučaju odustajanja obavezno obavijestiti organizatora na 098/243176 (Marijan Orlić) da se odustaje od takmičenja i navesti razlog odustajanja, te vratiti startni broj.
 14. Žalbe se ulažu komisiji za natjecanje do 1200 sati.
 15. Zajedničko druženje uz ručak na Obali od 1200 do 1400.
 16. Na Obali u 1200 podjela nagrada i podjela pehara.

Izvršni odbor

ORGANIZATORI:

KD ČRNIKA
ŠRD ˝ARBUN˝
PUNAT TZO PUNAT