TZ Punat

Puntarske noći

 

PETAK, 17.07.

 • 10:00 h - Trg zahvalnosti - svakodnevno sajam suvenira i domaćih proizvoda,
 • 18:00 do 21:00 h - Prijava ekipa za Sportski-Mali ribolov u prostorijama ŠRD ˝Arbun˝,
 • 21:00 h, OBALA zabavni program: PSIHOMODOPOP & LAMOUR uz bogatu ugostiteljsku ponudu ribe

SUBOTA, 18.07. RIBARSKI DANI

 • 09:00 do 12:00 h, Prijava ekipa za Sportski-Mali ribolov u prostorijama ŠRD ˝Arbun˝    
 • 16:00 do 18:00 h, ribarnica u Puntu - podjela ješke,
 • 17:00 h, Riva PUNĆALE - tradicijsko jedrenje Udruga Sjeverni Jadran& kaići na jedra z grada Krka
 • 18:00 h, Riva PUNĆALE - ispraćaj brodica na ribarenje predvođeni brodicama udruge Sjeverni Jadran i kaići na jedra z grada Krka & SEA HELP
 • 21:00 h, OBALA zabavni program uz grupu FUN BOX, ugost.ponuda
 • 24:00 h, Luka - vatromet

NEDJELJA, 19.07. RIBARSKI DANI

 • 08:30 h, Obala - budnica, Gradska glazba Krk,
 • 10:00 h, Riva PUNĆALE - doček brodica, prihvat i vaganje ulova,
 • 12:00 h, Obala - marenda za ribare, proglašenje pobjednika i podjela pokala najuspješnijim ribarima za prva tri mjesta u Sportskom-Malom ribolovu,
 • 20:00 h, Restorani - klape: NONO, KAŠTADI, RAŠKETA, ZVONIMIR
 • 21:00 h, OBALA - kulturno-zabavni program: KUD „PUNAT“ Punat, „ZORA“ Opatija, „ZVIR“ Jelenje & TS BODULI Punat.

 

ORGANIZATORI: