TZ Punat

Promenadni nastup klape RAŠKETA

Ovim promenadnim nastupom klapa RAŠKETA iz Punta kreće niz promenadnih koncerata klapa na području Punta i Stare Baške