TZ Punat

Predavanje "Rimska i srednjovjekovna baština otoka Krka, nove spoznaje"

U okviru projekta "Kontekstualizacija antičke i srednjovjekovne skulpture otoka Krka na temelju mineraloško-petrografske i kemijske analize kamena", a u suradnji Filozofskog fakulteta u Rijeci i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskoga primorja, održat će se, za javnost vrlo zanimljivo predavanje.


U Puntu u Galeriji Toš, u četvrtak, 28.3.2024.g. s početkom u 17:30 sati,

 široj populaciji će rezultati projekta biti prezentirani kroz tri izlaganja:
  • Nikolina Belošević (Sveučilište u Rijeci) „Rezultati mineraloško-petrografske analize vapnenca ranosrednjovjekovne kamene skulpture s otoka Krka“
  • Palma Karković Takalić (Sveučilište u Rijeci) „Nove spoznaje o porijeklu rimskih spomenika otoka Krka na temelju petrografske i mineraloške analize mramora“
  • Ranko Starac (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka) „Tragovi kasnoantičkih građevina i sklopova u ruralnom ambijentu otoka Krka“