TZ Punat

Poziv na predavanje za djelatnike u turizmu otoka Krka

"ARHEOLOŠKA I KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ"

Turistička zajednica otoka Krka, nakon stanke u 2020. godini, ponovo pokreće zanimljiva predavanja u cilju upoznavanja javnosti sa bogatom kulturnom baštinom otoka Krka. Nakon upoznavanja prethodnih godina i obilaska grada Krka, Omišlja, Malinske - Dubašnica, Baške i Punta, ove godine je predviđeno upoznavanje područja Općine Dobrinj.

Predavanje za djelatnike u turizmu iz udobnosti doma Vodeći računa o epidemiološkim mjerama, obilazak i upoznavanje arheološke baštine destinacije organizirati će se preko aplikacije Zoom te će se jednostavno omogućiti da se u udobnosti doma može pratiti predavanje.

U suradnji sa Turističkom zajednicom općine Dobrinj pripremljeno je predavanje na temu "Arheološka i kulturno povijesna baština na području općine Dobrinj".

Predavanja su namijenjena turističkim vodičima, agencijama, hotelijerima i turističkim zajednicama u cilju kvalitetnijih i bogatijih prezentacija i predstavljanja vrijednosti posebnosti i raznolikosti otoka Krka.

Teme predavanja su pažljivo birane u cilju upućivanja u najosnovnija znanja o povijesti otoka Krka, odnosno pojedinih povijesnih lokaliteta od značaja, a kojima bi morali raspolagati vodiči, zaposlenici informativnih punktova, agencija i ostalih recepcija.

Datum predavanja je predviđen za subotu, 13. ožujka 2021., od 14:00 -16:00 sati, a predavanje će se moći pratiti preko Zoom-a, s pozivom na uključivanje.

Predavač je poznati i vrsni znalac povijesti, arheolog Ranko Starac, kustos PPMHP iz Rijeke.

Kako bi se mogli što kvalitetnije pripremiti, svi zainteresirani se trebaju javiti na e-mail Turističke zajednice otoka Krka: 

tz-otoka-krka@ri.t-com.hr

a prijave se primaju do 9.3.2021.

TZ otoka Krka će povratno poslati poziv s uputama za uključivanje.