TZ Punat

POVRAT PRETPLATE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA NOĆENJE NA PLOVILU

Nastavno na Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama (NN 73/2020),  članak 14. stavak 2. propisuje smanjenje pristojbe za 20% zbog situacije uvjetovane pandemijom bolesti Covid-19.

Pravo na umanjenje od 20% ostvaruje:

  • Nautičar koji je u 2019. godini platio paušal i čije vrijeme plovidbe se proteže na 2020., te ostvaruje povrat samo na razdoblje iz 2020.,
  • Nautičar koji je tijekom 2020., ali najkasnije do 29. lipnja 2020., uplatio paušal turističke pristojbe u nautici za 2020. u lučkim kapetanijama/ispostavama u punom iznosu,


Pravo na oslobođenje ostvaruje:

  • Nautičar čija je plaćena turistička pristojba obuhvaćala period plovidbe u vrijeme pandemije od 23. ožujka do 11. svibnja.


Refundacija se može izvršiti na sljedeća dva načina:

  1. Nautičar koji ostvaruje pravo povrata može birati između refundacije, odnosno povrata pristojbe na bankovni račun ili
  2. Produljenja pristojbe za period koji je razmjeran broju dana za koje je bio u preplati i/ili zahvaćen periodom 23.ožujka do 11. svibnja 2020. za što će HTZ izdati novu potvrdu.

 

Članak 14. stavak 4. istog Pravilnika propisuje da se zahtjev za povrat ili produženje trajanja pristojbe podnosi Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Zahtjev se podnosi na način da se na email nautika@htz.hr dostavi:

  • Ovjereni i potpisani obrazac:
    > preuzmite obrazac
  • Potvrda o plaćenoj turističkoj pristojbi