TZ Punat

Petrova va Puntu

* U slučaju kiše, misa će se održati u župnoj crkvi u 20:00 sati.