TZ Punat

Otvorenje izložbe, akad. kiparica Smiljana Polugić