TZ Punat

Online plaćanje turističke pristojbe - NAUTIKA

Hrvatska turistička zajednica je pokrenula  višejezičan portal

nautika.evisitor.hr

koji nautičarima omogućava online plaćanje turističke pristojbe

Portal predstavlja dodatni način plaćanja turističke pristojbe u nautici koja se dosad plaćala samo u lučkim kapetanijama i ispostavama.

Više informacija u letku:
> PREUZMITE LETAK

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi nautičari mogu platiti turističku pristojbu prema duljini plovila, a od 2020. godine i prema broju osoba, odnosno broju noćenja ako je to za njih povoljnije što je najčešće slučaj tijekom kraćeg boravka u destinaciji.

Primjeri potvrde:
> Primjer potvrde za plaćanje prema broju osoba.pdf
> Primjer potvrde za plaćanje prema dužini plovila.pdf