TZ Punat

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju i naplati ekološke pristojbe

Poštovani,

Obavještavamo vas kako je na temelju članka 31. Statuta Općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 7. sjednici održanoj dana 12. travnja 2022. godine donijelo  Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju i naplati ekološke pristojbe, te se sa danom 22.travnja ukida obveza naplate iste.

Odluka je objavljena u službenim novinama PGŽ br. 11/22.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=44739