TZ Punat

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za kolovoz i rujan 2020. - Obavijest

Obavještavamo vas  kako je s današnjim danom (30.09.)  u sustavu eVisitor izvršen obračun preostala dva obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za mjesec kolovoz i rujan 2020. za pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Predmetni obračun izvršen je u skladu s odredbama Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 42/20) i Pravilnika o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20).

Uplatnice možete preuzeti direktno iz sustava eVisitor u rubrici Financije - Uplatnica ili u uredu Turističke zajednice Punat, radnim danom od 8.00h do 15.30h. 

Detaljno objašnjenje: 

Obračun paušala

1.Maksimalan broj kreveta

Stupanjem na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi, odnosno od 1. siječnja 2020. godine izmijenjen je način obračunavanja paušalnog iznosa turističke pristojbe za iznajmljivače. Sukladno čl. 12. godišnji paušalni iznos turističke pristojbe plaća se za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu koji je bio registriran u tekućoj godini.

Obračun se temelji na maksimalnom broju kreveta/smještajnih jedinica  u godini. To znači da se zbrajaju svi kreveti/smještajne jedinice objekata u domaćinstvu u općini ili gradu obveznika, a dobiveni ukupan kapacitet se množi s iznosom paušala te općine/grada.

Ako obveznik tokom godine poveća broj kreveta/smještajnih jedinica u općini/gradu napravit će se korektivni obračun paušala odnosno uvećat će se iznos godišnjeg paušala.

Ako obveznik tokom godine smanji broj kreveta/smještajnih jedinica ili ishodi rješenje o ukidanju objekta, zaduženja se neće mijenjati.

2. Popusti u 2020.

Zbog situacije s COVID-19 Ministarstvo turizma je donijelo Pravilnik o smanjenju iznosa paušala za 2020. godinu:

  • za glavne krevete u iznosu od 50% te
  • potpuno oslobođenje plaćanja paušala za pomoćne krevete.

3.Dodatna oslobođenja plaćanja paušala u 2020.

Od 25.9.2020. na snazi je Dopuna pravilnika kojim se oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za smanjeni ili ukinuti dio kapaciteta onim obveznicima koji su zadovoljili sljedeće uvjete:

  1. Obveznik je podmirio sva dugovanja iz prethodnih godina do 30.9.2020. (ne uzima se u obzir 1. rata paušala za 2020. godinu, a dugovanja moraju biti podmirena za sve objekte obveznika na području RH),
  2. Na objektu je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta do 31.8.2020. i
  3. U objektu u kojem je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta nije bilo turista u 2020. godini.

Dodatno, za područja pogođena potresom 22.3.2020. (Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko zagorska županija) nadležne turističke zajednice mogu osloboditi plaćanja paušala obveznika ako je:

  1. Obveznik podmirio sva dugovanja iz prethodnih godina do 30.9.2020. (ne uzima se u obzir 1. rata paušala za 2020. godinu, a dugovanja moraju biti podmirena za sve objekte obveznika na području RH) i ako
  2. Obveznik dostavi nadležnoj turističkoj zajednici dokaz da je objekt označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).