TZ Punat

NATJEČAJ za izbor RECEPCIONARA II

Na temelju odluke direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Punat od 26.03.2015. godine, a uz prethodnu suglasnost Turističkog vijeća TZO Punat, Turistička zajednica Općine Punat objavljuje

NATJEČAJ
za izbor RECEPCIONARA II
u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Punat
na određeno vrijeme

(dva djelatnika)

Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice («Narodne novine», br. 42/14):

 1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;
 3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa strankama);
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 1. kratak životopis;
 2. domovnica (ne starija od 6 mjeseci) ili presliku osobne iskaznice;
 3. za uvjet iz toč. 1.: dokaz o završenom studiju traženog smjera ili struke (presliku diplome/svjedodžbe);
 4. za uvjet iz toč. 2.: presliku izvoda iz radne knjižice;
 5. za uvjet iz toč. 3.: preslika svjedodžbe ili certifikat škole za strane jezike;
 6. za uvjet iz toč. 5.: potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ili svjedodžbu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove;

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Natječaj je otvoren zaključno sa 08. travnja 2015. godine. Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj“ na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT, Pod topol 2, 51521 Punat
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Turistička zajednica općine Punat zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu od pristiglh ponuda na natječaj bez posebnog obrazloženja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.