TZ Punat

NATJEČAJ

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

NATJEČAJ za izbor ADMINISTRATORA u galeriji ˝Toš˝

Na temelju odluke direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Punat od 28.02.2014. godine, a uz prethodnu suglasnost Turističkog vijeća TZO Punat, Turistička zajednica općine Punat objavljuje

NATJEČAJ
za izbor ADMINISTRATORA u galeriji ˝Toš˝
u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Punat
na određeno vrijeme
(jedan djelatnik)

Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice («Narodne novine», br. 42/14):

1. da ima minimalno srednju stručnu spremu;
2. da ima jednu godinu radnog iskustva;
3. da poznaje jedan svjetski jezik(njemački, talijanski ili engleski);
4. da poznaje rad na osobnom računalu;
5. da ima komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

1. kratak životopis;
2. domovnica (ne starija od 6 mjeseci) ili presliku osobne iskaznice;
3. za uvjet iz toč. 1.: dokaz o završenom obrazovanju (presliku diplome/svjedodžbe);
4. za uvjet iz toč. 2.: presliku izvoda iz radne knjižice;
5. za uvjet iz toč. 3.: preslika svjedodžbe ili certifikat škole za strane jezike;
6. za uvjet iz toč. 4.: potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ili svjedodžbu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove;
7. za uvjet iz toč. 5.: naznake u životopisu.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Natječaj je otvoren zaključno sa 19. travnja 2014. godine. Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj“ na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT, Pod topol 2, 51521 Punat
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Turistička zajednica općine Punat zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu od pristiglih ponuda na natječaj bez posebnog obrazloženja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.