TZ Punat

Mikulja va Puntu

MIKULJA VA PUNTU

5.12.  18 sati, Narodni dom, predstava za djecu „Mala od luga“

Podjela poklončića djeci

           Druženje i fotografiranje s Mikulom

6.12. 15 sati, Buka, Polaganje vijenca u more

            15:30 sati, Buka, Crkva Sv. Nikole, Misa