TZ Punat

LET'S DO IT! - WORLD CLEANUP 2012

P O Z I V A J U   V A S

Na sudjelovanje u sklopu globalnog pokreta Let's do it!
World cleanup 2012 u Hrvatskoj se provodi kampanja Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš, koja će okupiti, 21. travnja 2012., najveći broj volontera ikada u zajedničkoj akciji čišćenja.

LET'S DO IT! -
WORLD CLEANUP 2012
Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš

SVI ZAINTERESIRANI MOGU SE PRIDRUŽITI UČENICIMA 7. r. OŠ „PUNAT“
KOJI ĆE SE UKLJUČITI U AKCIJU PRIKUPLJANJEM OTPADA S PRIRODNIH PLAŽA OD

Punta Debija do kampa Konobe

SUBOTA, 21.04.2012. 09.00 h