TZ Punat

Koncert "Sotto voce"

Punat, Park s anđelom u 21:00 sati

Nastup ženske klape "Teha" iz Cresa i muškle klape "Rašketa" iz Punta.