TZ Punat

Koncert renesansne glazbe

P R I R E Đ U J U

Koncert renesansne glazbe

Otočić Košljun

24.6.2015. 20:30 h

Izvođači:

Koncert i prijevoz 20,00 kn/osoba

Polazak brodice u 19:30 h