TZ Punat

Koncert klasične glazbe

P R I R E Đ U J U

Koncert klasične glazbe

Otočić Košljun

Pet, 04.07.2014. 21.00 h

Nastupaju:
Saša Nestorović, sax & Igor Peteh, piano

 

Koncert i prijevoz 20,00 kn po osobi

Polazak brodice u 20:30 sati