TZ Punat

Koncert klasične glazbe

P R I R E Đ U J U

Koncert klasične glazbe

Otočić Košljun
Nedjelja 29.04.2012. u 19.00 h

Polazak brodice: 18.30 h

Program:

„Prifarski muzikanti“ Kostel, Slovenija

Koncert i prijevoz su besplatni