TZ Punat

Koncert «a capella»

13.    V E Č E R    K L A P S K E    P J E S M E

Koncert «a capella»

Ženske klape

«KASTAV» Kastav, «PUNTARKE» Punat i «TEHA» Cres

Muške klape

«BURIN» Cres, «KAŠTADI» Poljica, «NONO» Krk,
«RAŠKETA» Punat i «ZVONIMIR» Baška

Subota, 06.09.2014. u 20:00 sati

Obala/Narodni dom, Punat