TZ Punat

K O N C E R T

8. VEČER KLAPSKE PJESME

Koncert «a capella»

Ženske klape: «HRELJIN» Hreljin, «KAMELIJA» Opatija, «SENJANKE» Senj, «TEHA» Cres i «VALOMET» Vrbnik

Muške klape: «KAŠTADI» Krk, «RAŠKETA» Punat i «PINQUENTUM» Buzet

Gosti klapske večeri instrumentalni sastav «BODULI» Punat

Petak, 04.09.2009. u 20.00 sati, Obala(pozornica) Punat
U slučaju nevremena koncert će se održati u Narodnom domu Punat !!!