TZ Punat

JAVNI POZIV TZ KVARNERA NA UKLJUČENJE U PROJEKT KVARNER FAMILY

29.10.2014.

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA

nastavlja intenzivno raditi na promociji obiteljskog smještaja na Kvarneru, stoga upućuje Javni poziv na uključenje u projekt Kvarner Family. Pozivaju se iznajmljivači obiteljskog smještaja da se prijave:

  • u brend Kvarner Family
  • u podbrend Pet Friendly – namijenjeno gostima s kućnim ljubimcima
  • u podbrend Bike Friendly i Hike Friendly – namijenjeno cikloturistima i gostima koji pješače

Pozivaju se i turističke agencije da postanu nositelji oznake kvalitete 'Kvarner Family Agency'. 

Javni pozivi i kriteriji objavljeni su na portalu Turističke zajednice Kvarnera www.kvarner.hr/business, a eventualna pojašnjenja možete potražiti putem broja telefona 051/272 988.

Popunjeni prijavni list se dostavlja na adresu: TZ Kvarnera, Nikole Tesle 2, 51410 Opatija ili na e-mail kvarner@kvarner.hr ili putem faxa na broj 051/272 909 i to najkasnije do 14. studenog 2014. godine.


Brend Kvarner Family - Animacijsko pismo s prijavnim listom 

Podbrend Pet Friendly za iznajmljivače - Animacijsko pismo s prijavnim listom 

Podbrend Pet Friendly za subjekte - Animacijsko pismo s prijavnim listom 

Podbrend Bike Friendly - Animacijsko pismo s prijavnim listom 

Podbrend Hike Friendly - Animacijsko pismo s prijavnim listom 

Brend Kvarner Family Agency - Animacijsko pismo s prijavnim listom 

Podbrend Kvarner Family Agency - Dog Friendly - Animacijsko pismo s prijavnim listom