TZ Punat

Fešta pod Majen

Dragi svi, podržite naše Majare!
Subotu, 30.04., okupljanje u 15 sati na dno Klančića, a od 18 sati fešta uz TRIO VOX.