TZ Punat

EDUKACIJA ZA MASLINARE

Udruga maslinara „NAŠKA“ PUNAT

o r g a n i z i r a

EDUKACIJU ZA MASLINARE


Tema: ORGANSKA GNOJIDBA

"Proizvodi PLANTELLA program za maslinare, voćare i vinogradare"

Edukaciju vodi:
Gđa.Milica Sekulić, bacc.ing.agr. stručni savjetnik,
predstavnik UNICHEM AGRO doo


Edukacija će se održati u srijedu, 26.studenog 2014. PUNAT - Narodni dom s početkom u 18:00 sati