TZ Punat

Dodjela međunarodnog priznanja "Plava zastava" u 2010. godini.

Plava zastava

„Plava zastava“ je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja čiji je cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas svjetski cijenjena turistička oznaka i orijentir brojnim turistima prilikom odabira turističke destinacije. 

Općina Punat i ove je godine dobitnik prestižnog međunarodnog priznanja „Plava zastava“, čime dokazuje kontinuiranu brigu o okolišu mora i priobalja. 

„Plava zastava“ dodjeljuje se na čak tri lokacije: 

  1. Plaži  naturističkog kampa „Konobe“, Punat, koncesionara Hoteli Punat d.d.;
  2. Plaži „Punata Debij“, Punat, Općine Punat;
  3. Marini Punat.

Marina Punat dobitnik je i CERTIFIKATA za sustav upravljanja zaštitom okoliša, te je time postala prva marina nositelj takvog certifikata u Republici Hrvatskoj.

 

Plaža  naturističkog kampa „Konobe“, Punat, koncesionar Hoteli Punat d.d.

Plaža „Punata Debij“, Punat, Općina Punat

Marina Punat