TZ Punat

Dani sluge Božjega fra Ivana Perana

Sveta misa u 11,00
Brodice će voziti iz Punta za Košljun od 9,00 sati.