TZ Punat

Barufe va dragi-zabavne igre u moru i kraju

19:00 sati, Riva Punćale

Barufe va dragi-zabavne igre na moru i kraju.

Susret mladih povodom 15 godina bratimljenja općina Forcola i Punat

21:00 sati, Punat, Trg zahvalnosti - grupa POINT & ugost.ponuda