TZ Punat

ŠAHOVSKA SIMULTANKA

Četvrtak, 4.8. u 20:00 sati

Punat - Trg zahvalnosti

Velemajstor Ognjen Cvitan odigrati će šahovsku simultanku sa polaznicima ljetne škole šaha.