TZ Punat

PUNTARSKA DRAGA, SVIMA NAM DRAGA

15.
EDUKATIVNO - EKOLOŠKA AKCIJA PRIKUPLJANJA
OTPADA IZ PODMORJA PUNTARSKE DRAGE

"PUNTARSKA DRAGA,
SVIMA NAM DRAGA"

08. – 09.06.2013.

Okupljanje u Puntu na rivi(Punćale) u subotu, 08.06.2013.g. u 07:45 sati

 

Učesnici: KPA PUNAT, KPA KARLOVAC, DPA „MURSA“ OSIJEK, KPA NOVO MESTO, JVP GRAD OSIJEK, JVP GRAD RIJEKA, SEA HELP, ŠRD „ARBUN“ PUNAT, UDRUGA BRODARA PUNAT, UDRUGA UMIROVLJENIKA PUNAT, LU KRK, LK PUNAT, JK PUNAT, HOTELI PUNAT, BRODOGRADILIŠTE & MARINA PUNAT GRUPA, DEZINSEKCIJA RIJEKA, OPĆINA PUNAT, KD „ČRNIKA“ PUNAT, DJEČJI DOM „LADUČ“ ZAGREB, UDRUGA „MORE PRIČA“ ZAGREB