TZ Punat

PROGRAM «RIBARSKI DANI»

Š.R.D. "ARBUN" PUNAT

51521 PUNAT, Stari klanac 2

PROGRAM «RIBARSKI DANI» 01. i 02.VIII.2008.

SRIJEDA 30.VII i ČETVRTAK 31.VII

 • Prijava ekipa za športski i mali ribolov u prostorijama Š.R.D.»Arbun»  od 1700 – 2000 h

PETAK 01.VIII

 • Prijava ekipa za športski i mali ribolov u prostorijama Š.R.D.»Arbun»  od 1000 – 1200 h

PETAK 01.VIII

 • predstavljanje prvog broja općinskog lista «Punte moj» u GALERIJI TOŠ  u 1100 sati
 • 1500 h podjela ješke u ribarnici u Puntu,
 • Oko 1800 h PUNĆALE (operativna obala) ispraćaj brodica na ribarenje, predvođeni ribarskim brodom «PRIMO»,
 • 2000 h DAN ISELJENIKA OTOKA KRKA zabava uz «TABAKO & AQUARIUS» na terasi GRILLA «BORIĆI»
 • 2100 h promenadni koncert klapa «Rašketa» i «Tramuntana» na OBALI  uz ugostiteljsku ponudu

SUBOTA 02.VIII

 • 0800 h PUNĆALE (operativna obala), BUDNICA Gradske glazbe Krk dolazak brodica s ribarenja,
 • od 09 - 1100 h PUNĆALE (operativna obala), prihvat, vaganje i prodaja ulova te neslužbeno proglašenje pobjednika,
 • od 1000 h RIBARNICA prodaja ulova ribe na ribarnici,
 • 1200 h marenda za učesnike ribarenja i posjetioce, PARK ispred banke,
 • 2000 h OBALA zabavni program uz grupu «GUSTAFI» i «LAMOUR»
 • 2230 h OBALA, proglašenje pobjednika i podjela pokala najuspješnijim ribarima,
 • 2300 h PUNĆALE – VATROMET
 • Nastavak fešte

ŠRD «ARBUN» PUNAT, TZ i OPĆINA PUNAT