TZ Punat

OBAVIJEST O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2020. GODINU

Od 01.01.2020. primjenjuju se novi iznosi turističke pristojbe.

Zakon o turističkoj pristojbi koji je stupio na snagu 30. svibnja 2019. godine, zamijenio je dosadašnji Zakon o boravišnoj pristojbi, gdje se između ostalog pojam “boravišna pristojba” mijenja u “turistička pristojba”.

Zakon o turističkoj pristojbi:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html

Sukladno odredbi članka 15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi ( NN 52/9) članka 1. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/2019) te Zaključka Primorsko-goranske županije, Županijske skupštine od 12.rujna 2019. godine, prosljeđujemo informaciju koja se počinje primjenjivati od 01.01.2020. godine:

MIŠLJENJE TURISTIČKOG VIJEĆA TZO PUNAT

Mišljenje TZO Punat o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg pauašal za 2020.godinu.


TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2020. godinu detaljno:

preuzmi

ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OPĆINU PUNAT - županijska Skupština PGŽ:

preuzmi