TZ Punat

Festival klasične glazbe

Klasika na Košljunu 

Festival traje od 20.07.-20.08.21. te se sastoji od tri zasebna koncerta:

  1. UTORAK, 20.07.21. Punat, Župna crkva Sv. Trojice, početak u 21:00 sati, nastupaju Laura Vadjon i Pavao Mašić!
  2. SRIJEDA,18.08.21. na otoku Košljunu, početak u 20:00h, nastupaju Lovro Merčep, Krešimir Starčević
  3. PETAK, 20.08.21. na otoku Košljunu, početak u 20:00h, nastupaju Katarina Toplek, Ladislav Vrgoč, Filip Fak