TZ Punat

Croatia Cup 2013.


P R O G R A M    D O G A Đ A N J A

23.05.2013. - Četvrtak

20,30 h

- Galerija Toš otvaranje izložbe „Ispod i iznad pučine“ Autori: dr.Marin Krstulović, Rijeka, Prof. Gordan Šnajder, Zagreb

 

 

24.05.2013. - PETAK

 

16,00 h

- otvaranje regatnog ureda u "Restaurant Marina Punat"

19,00 h

- sastanak kormilara u "Restaurant Marina Punat"

20,00 h

- otvaranje regate i koktel dobrodošlice u " Restaurant Marina
Punat" uz zabavni program                  

 

 

25.05.2013. - SUBOTA

10,00 h

- polazak na regatno polje

11,00 h

- start – klasa OPEN i Yardstick- navigacijsko jedrenje
 Punat – Kormat – Galun – Punat

19,00 h

- proglašenje pobjednika po grupama uz prigodnu večeru i
zabavni program u   "Restaurant Marina Punat"

 

 

 

* organizator zadržava pravo izmjene programa
* kontakt tel. 098 259 782 i 091 1 654 485