TZ Punat

Coro maschile ”RAŠKETA”


CONCERTO

Coro maschile ”RAŠKETA”

 

24.08. Domenica

ore 20:00

Concerto ”a capella”

 
 

Stara Baška,
Davanti Chiesa

 

Coro maschile ”RAŠKETA”