TZ Punat

eVisitor - upute za brisanje kolačića

U sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam, objavljena je nova i nadograđena verzija sustava eVisitor, koji je namijenjen za evidenciju turističkog prometa te za obračun i kontrolu naplate turističke pristojbe.

Ukoliko pri prvom pristupanju sustavu eVisitor ne možete pristupiti sustavu ili imate problema poput bijelog ekrana ili problema vezanih uz navigaciju i nefunkcioniranje iste molimo Vas da po niže dostavljenim uputama obrišete kolačiće web preglednika kojega koristite (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari itd.).

Preuzmi upute: eVisitor upute za brisanje kolačića.pdf