TZ Punat

Božićno – novogodišnji koncert

P O Z I V A M O   V A S

Božićno – novogodišnji koncert na otočiću Košljunu u

ponedjeljak, 24.12.2007. u 23,00 sata

Nastupaju:
U sklopu koncerta igrokaz «Kakov je nekad bil Božić» u izvedbi
Etno udruge «Težaki i težakinje z Praputnjaka"
&
Ana Kabalin & Alen Polić, uz klavirsku pratnju

 

Ulaz i prijevoz slobodni - Entrance and taxi-boat free
Eingang und taxi-boote frei - Entrata e barca gratuiti

Cestit Božic - Buon Natale - Merry Christmas - Frohe Weinachten
ŽELE VAM

OPĆINA PUNAT  FS KOŠLJUN TZO PUNAT